obrazek2.jpg

DORADZTWO AEO

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Z tą datą przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem statusu AEO mogą składać do organów celnych wnioski o wydanie świadectwa AEO  oraz jednoczesne przyznanie wraz ze świadectwem korzyści mających wpływ na usprawnienie obrotu międzynarodowego.

Przedsiębiorca posiadający status AEO może korzystać z przywilejów tj.:

  • mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów;
  • w przypadku wytypowania do kontroli jest ona przeprowadzana w sposób priorytetowy;
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli;
  • możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny;
  • priorytetowa obsługa wszelkich wniosków np. o wydanie pozwolenia, zaświadczeń, korekty zgłoszeń celnych itp. składanych przez lub na rzecz posiadaczy AEO;
  • udostępnianie informacji o zmianach przepisów celnych, instrukcji itp. w formie newsletterów przesyłanych na skrzynki elektroniczne osobom wyznaczonym do kontaktu z organami celnymi.

Otrzymanie przez firmy certyfikatu AEO jest potwierdzeniem, zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla ich kontrahentów, że są wiarygodnymi partnerami dla administracji celnej Unii Europejskiej.
Dlatego dostosowując się do wymagań rynku wychodzimy naprzeciw  potrzebom indywidualnych Przedsiębiorców. Korzystając z doświadczenia naszej kadry pomagamy naszym Klientom w procesie certyfikacji AEO, które daje rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji. Oferta kierowana jest do firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie, które chcą być ogniwem w bezpiecznym łańcuchu dostaw a tym samym zyskać prestiż oraz ułatwienia jakie daje świadectwo AEO. Na podkreślenie zasługuje fakt, że status AEO jest dostępny dla wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość i zakres prowadzonej działalności.

Proponujemy pomoc w zakresie:

  • oceny poziomu przygotowania do certyfikacji AEO;
  • dostosowania procedur oraz uzupełnienia ewentualnych braków do wymagań stawianych przez organy celne;
  • przygotowania niezbędnej dokumentacji mającej wpływ na uzyskanie statusu AEO.

Jeżeli chcesz dokonać zmian na lepsze- chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

Do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd