obrazek3.jpg

Aktualnie trwa nabór. Ruszamy w październiku 2018 r.

Studia realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia prowadzone pod patronatem prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza, na co dzień pracującego w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, przedstawiciela Polski w Światowej Organizacji Ceł (WCO), Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (2004-2005), Szefa Polskiej Służby Celnej (2004-2005). 

O KIERUNKU 

Studia podyplomowe na kierunku mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo - spedycyjnej i logistyczno - celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i unijnego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji. 

Słuchacze mają możliwość zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami i planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi organizacji i zarządzania międzynarodowym przepływem towarów. Wiedza ta będzie przekazywana przez uznane w Polsce autorytety naukowe oraz praktyków - menadżerów firm operujących w przestrzeni międzynarodowej. 

Zajęcia dotyczące prawa celnego poprowadzi prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz - wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, przedstawiciel Polski w Światowej Organizacji Ceł (WCO), b. szef polskiej Służby Celnej i b. wiceminister finansów. Prowadzącym zajęcia z zakresu celno - podatkowego jest jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i europejskiej nauki w tym obszarze prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wyzwania stojące przed współczesnym zarządzaniem logistycznym zaprezentuje prof. Zbigniew Pastuszak - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, znakomity teoretyk i praktyk zarządzania i logistyki, uznany w tym zakresie autorytet w europejskim i polskim środowisku naukowym. Zajęcia prowadzić będą również pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celnych, teoretycy i praktycy biznesu, menadżerowie firm stosujących nowoczesne rozwiązania w zakresie logistyki i zarządzania. 

Absolwent Studiów Podyplomowych to osoba przygotowana zarówno pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy w przedsiębiorstwach transportowo - spedycyjno - logistyczno - celnych prowadzących operacje w przestrzeni międzynarodowej oraz obsługujących i nadzorujących realizację przywozu i wywozu towarów ze wspólnego obszaru celnego. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności w trakcie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, firmach konsultingowych. 

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie :

 • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
 • w firmach sektora transport - spedycja - logistyka,
 • w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
 • w jednostkach realizujących zadania z zakresu transportu publicznego.

Absolwenci kierunku zgodnie z ustawą o transporcie drogowym zwolnieni są z egzaminu na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB niezbędnego dla uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz w przypadku osób zarządzających transportem (dawniej kierowników transportu). 

Studia podyplomowe na kierunku "Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym" umożliwiają także uzyskanie uprawnień AGENTA CELNEGO.

Opiekun kierunku - dr Piotr Witkowski - Katedra Transportu i Stosunków Międzynarodowych 

DLA KOGO

Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką transportu - spedycji - logistyki i szeroko rozumianego cła. Pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie. 

TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 180 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. Co najmniej 60% zajęć odbywać się będzie w sali szkoleniowej w biurowcu przy ul. Hutniczej 3 w Chełmie, pozostała część w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12. 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz zaliczenie przedmiotów zgodnie z programem studiów. 

OPŁATY

Wpisowe: 200 zł

Czesne semestralne: 2 000 zł 

PROMOCJE

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:
5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
10% - w przypadku zgłoszenia 2-3 pracowników,
15% - w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY zwolnieni są z opłaty wpisowej.

 PŁATNOŚCI 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Lublinie
nr konta: 54 1050 1953 1000 0090 3066 6995

W tytule przelewu podajemy:

imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
opłata tytułem (jedno z wymienionych): opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką 

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT. 

WARUNKI REKRUTACJI 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja odbywa się poprzez  stronę systemu rekrutacji internetowej WSPA

W dziale rekrutacji WSPA w Lublinie oraz w biurze Stowarzyszenia KRESY w Chełmie udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości zapewniona zostanie Państwu niezbędna pomoc. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie lub biurze Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie, ewentualnie przesłanie pocztą następujących dokumentów:

 • kopii (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich),
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł. 

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro obsługi studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz biuro Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie. 

Biuro obsługi studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mieści się przy ul. Bursaki 12 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.
tel. 81 452 94 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie mieści się przy ul. Hutniczej 3 (dawny budynek PKS) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.
tel. 609 053 050, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć. 

PROGRAM STUDIÓW 

Moduł I: Prawo celne i logistyka celna

 • Międzynarodowe prawo celne
 • Regulacje celne Unii Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, procedury celne, preferencje i zwolnienia, pochodzenie towarów, wartość celna, etc.
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej (środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochronne przed nadmiernym przywozem i bariery nadzór importu lub eksportu, kontyngent ilościowy, zakaz importu lub eksportu)
 • Wprowadzenie towarów i wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej 

Moduł II: Logistyka

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zróżnicowania gałęzi transportu - samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski
 • Systemy informatyczne w logistycznym łańcuchu dostaw
 • Centra logistyczne w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw
 • Gospodarka magazynowa w logistycznym łańcuchu dostaw
 • Logistyka w skutecznej i efektywnej obsłudze klienta 

Moduł III: Transport - spedycja samochodowa

 • Zarządzanie transportem i spedycją samochodową, korelacja z transportem multimodalnym
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Ubezpieczenia z uwzględnieniem zróżnicowanych gałęzi transportu
 • Kontrola w transporcie samochodowym - uprawnienia i obowiązki Inspekcji Transportu Drogowego 

Moduł IV: Zajęcia warsztatowo - projektowe

 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw
 • Gry decyzyjne w zakresie logistycznego zarządzania transportem
 • Analiza przypadku w zakresie problematyki transportowo - logistycznej
 • Cło w przedsiębiorstwie
Do góry
Our website is protected by DMC Firewall!