obrazek5.jpg

Ofertę szkoleń "szytych na miarę" kierujemy do firm zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym (eksport-import).

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań przygotujemy szkolenie w zakresie:

 •  Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej: źródła polityki celnej i prawa celnego, unia celna, organy celne i ich kompetencje.
 • Podstawy stosowania prawa celnego: podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej, przeznaczenia celne, procedury celne, procedury gospodarcze i procedury zawieszające.
 • Elektroniczne zgłoszenia celne: PDR, CELINA, ECS.
 • Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą: SAD,faktura,list przewozowy,pozostałe.
 • Zgłoszenie celne: formy zgłoszeń celnych,właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.
 • Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE: VAT, akcyza.
 • Elementy kalkulacyjne: pochodzenie towarów, wartość celna, taryfa celna.
 • Postępowanie celne: przedstawicielstwo w sprawach celnych, kontrola towarów, postępowanie administracyjne.
 • Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.
 • AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy: co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego, uzyskanie pozwolenia, przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu, praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO, wymogi i zakres kontroli przeprowadzane przez Organy Celne w przypadku starania się o status.
 • Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa: podstawy prawne uproszczeń celnych, procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa, podstawy prawne uproszczeń celnych, na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić, formy uproszczonych zgłoszeń celnych, wymagane dokumenty (zabezpieczenie), pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte, czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej, elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.
 • Elektroniczna obsługa zgłoszeń celnych: EORI, PDR, CELINA, ECS, ICS.

DLA KOGO? 

Oferta skierowana jest do podmiotów zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym (eksport - import), którzy widzą potrzebę przeszkolenia grupy pracowników w zakresie jednego tematu.
Szkolenia "szyte na miarę" mają formułę szkoleń zamkniętych i skierowane są do grupy pracowników z jednej firmy.
Przy wyborze takiej formy szkolenia warto zwrócić uwagę na oszczędność kosztów - im liczniejsza jest grupa uczestników, tym niższa cena przeszkolenia 1 osoby. 

AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIA 

Każde przedsiębiorstwo czy instytucja ma swoją unikalna specyfikę wynikającą z charakteru działalności, otoczenia rynkowo-ekonomicznego, zasobów, wielkości firmy oraz dynamiki i charakteru relacji, jakie zachodzą między jej pracownikami.
Program szkolenia jest przygotowywany pod kątem potrzeb zamawiającej firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki działalności, co jest podstawową zaletą takiej formy szkolenia. 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

Służy temu analiza potrzeb szkoleniowych. Współpracę rozpoczynamy od spotkania i wspólnej analizy potrzeb szkoleniowych, poziomu zaawansowania uczestników, celu zajęć i efektu jaki powinien zostać uzyskany. Uzyskanie właściwej efektywności szkolenia zależy od właściwe zdiagnozowanych rzeczywistych potrzeb klienta. 

WSPARCIE PO SZKOLENIU 

Oferujemy także klientom, którzy wybrali tę formę szkolenia, pakiet wsparcia dla uczestników po szkoleniu, co oznacza możliwość konsultacji i kontaktu z trenerami po zakończeniu szkolenia. 

LOGISTYCZNA ORGANIZACJA ZLECENIA

Szkolenie zamknięte może być przeprowadzone w siedzibie klienta lub w innym dowolnie wybranym miejscu, w dogodnym dla zamawiającego terminie.

Do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd