obrazek2.jpg

WSCHODNI KLASTER TSL

Wschodni Klaster Transportu Spedycji Logistyki to inicjatywa przedsiębiorców związanych z międzynarodowym obrotem towarowy oraz Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY, które już od 4 lat działa na rzecz poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w branży TSL.

Dostrzegając potencjał Polski Wschodniej w branży TSL, widząc korzyści wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy instytucjami, którym zależy na rozwoju efektywności branży TSL oraz uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy w regionie w formie klastra 14 marca 2016 r. została podpisana Umowa Wschodniego Klastra Transportu Spedycji Logistyki.

Po wejściu Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej nastąpił w naszym kraju dynamiczny rozwój branży TSL. Jest ona niezwykle perspektywiczna i rozwojowa co wynika m.in. z usytuowania Polski, które sprawia, że jesteśmy ważnym krajem tranzytowym.

Lubelszczyzna, ze względu na atrakcyjne położenie geograficzne - od wschodu graniczy z Białorusią i Ukrainą oraz jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej - ma tym bardziej ambicje i możliwości zaznaczenia swojej pozycji w branży TSL.

Handel ze wschodem - Ukrainą, Rosją i Białorusią - systematycznie się rozwija i to nie tylko handel tych krajów z Polską, ale także z całą Unią Europejską, w związku z tym centra logistyczne przy wschodniej granicy Polski są bardzo potrzebne. Ułatwiają gromadzenie towarów na dane kierunki przewozów oraz umożliwiają ich przeładunki.

Nasz region w ostatnich latach stał się rynkiem wschodzącym jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe. Swoje inwestycje ulokowali tu tacy deweloperzy jak Panatonni czy Goodman. Tym samym potwierdzają znaczenie województwa lubelskiego na stale rozwijającej się mapie obiektów przemysłowych w Polsce.

Działalność Klastra będzie ogromną szansą na wykorzystanie potencjału firm z branży, instytucji i uczelni w celu poprawy konkurencyjności regionu. Klastry urzeczywistniają istotną zmianę, jaka zachodzi obecnie w teorii konkurencji. Współczesne, dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza odejście od dotychczasowych paradygmatów konkurencji opartej wyłącznie na rywalizacji, a przejście do koncepcji konkurencji opartej na współdziałaniu. Uzyskany efekt synergii, pozwala efektywniej wykorzystać potencjał każdego z podmiotów klastra, przyczyniając się do ogólnego wzrostu poziomu generowanej wiedzy i innowacji. Te, a także szereg innych korzyści płynących z działania w klastrze sukcesywnie przyczynia się do realizacji głównych postulatów budowania gospodarki.

Mamy nadzieję, że idea Klastra spotka się z szerokim odzewem i będzie dynamicznie się rozwija.

Podmioty zainteresowane członkostwem w Klastrze zapraszamy do kontaktu. 

Celem Klastra jest:

  • integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w branży TSL;
  • działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie TSL;
  • wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra w branży TSL oraz propagowanie jego osiągnięć;
  • współdziałanie z instytucjami publicznymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej
  • promowanie rozwoju i upowszechniania wiedzy, technologii i rozwiązań służących rozwojowi branży TSL;
  • przyspieszenie transferu technologii w obszarze TSL ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie komercjalizację nowych rozwiązań i technologii;
  • budowanie synergii poprzez współpracę członków Klastra w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia, a także tworzenia, promocji nowych usług i produktów;
  • rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Klastra i jego poszczególnych członków poprzez wspólne działania promocyjne oraz udział członków i Koordynatora w międzynarodowym seminariach, konferencjach, warsztatach i sieciach.
Do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd